Tüp mide ameliyatı riskleri arasında başlıca sızma yani kaçak, kanama, emboli, yetersiz beslenmeye bağlı vitamin ve mineral eksiklikleri sayılabilir.

Tüp mide ameliyatı riskleri ve Kaçak

Tüp mide ameliyatı riskleri arasında en çok korkulanı olan ve bu nedenle bir çok insanı obez olarak yaşamaya mahkum eden bir kaçak gelişimi, oluşması halinde oldukça dikkatle tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Kaçak gelişimi erken fark edilmeli ve erken dönemde dönemde hızla tedavi edilmelidir.

Kaçak oluşumunda;

  • Uygulanan cerrahi teknik
  • Ameliyat sonrası beslenme şekli
  • Cerrahi tekniğin yanlış uygulanması
  • Doku beslenme bozukluğu
  • Travma

gibi nedenler sorumlu tutulabilir.

Cerrahi teknik tüp mide ameliyatının ilk kez yapıldığı 2002 yılından beri çeşitli değişiklikler göstermiştir. Ameliyat sırasında kullanılan mideyi bölen stapler aletleri zamanla oldukça gelişim göstermiştir. Bunun yanında kesi hattından sızıntıyı önlemek için kesi hattı güçlendirici materyaller halen kullanılmaktadır. Son dönemde bizim de uyguladığımız, stapler ile ayrılan kesi hattının özel bir dikişle tekrar dikilmesi işlemi zor olmakla birlikte tüp mide ameliyatı riskleri ve yan etkilerini önlemede oldukça etkindir.

Cerrahi tekniğin yanlış uygulanması özellikle deneyimsiz ve yardımsız ameliyat yapan cerrahların mutlaka karşılaşacağı bir durumdur. Esasında tüp mide ameliyatı ciddi bir eğitim gerektirir. Bu eğitim sırasında ameliyatın tüm ayrıntıları ve incelikleri öğrenilir. Maalesef kısa zamanlı toplantı yada kongrelerde bu ayrıntılara hakim olmak imkansızdır.

Doku beslenme bozukluğu midenin üst bölümünde yemek borusu ile birleşme alanında aşırı ayırma işlemi nedeniyle oluştuğu belirtilen kanlanma problemidir. Esasen bununla ilgili yeterli bilimsel kanıt yoktur fakat cerrahlar bu konuda çalışmaya devam etmektedir.

Ameliyat sonrası midenin iyileştiği ilk on beş günlük dönemde beslenme şekli oldukça önemlidir. Bu dönemde mide dikiş hattının zorlanmaması gerekir. Bu nedenle daha çok sıvılardan oluşan bir beslenme programı uygulanır. Bu pograma uymak hayati öneme sahiptir.

Tüp mide ameliyatı riskleri ve Kanama

Tüp mide ameliyatı sonrası görülebilen kanama, emboliden kaçınmak için yapılan kan sulandırıcı etkisiyle biraz daha sık olarak görülebilir. Özellikle ilk yirmi dört saat kanama açısından risklidir. Kanama erken fark edilmesi halinde hayati risk oluşturmaz. Bu nedenle ameliyat sırasında hastaya mutlaka dren konulmalıdır. Çünkü dren kanama için alarm verir.

Kanamalı hasta kanama miktarı az ise plazma veya kan desteği verilerek takip edilebilir. Fakat taşikardi hipotansiyon gibi bulguların varlığında tekrar operasyona alınıp kanama odağı bulunmalı ve kanama durdurulmalıdır.

Tüp mide ameliyatı riskleri ve Emboli

Tüp mide ameliyatı riskleri arasında oldukça önemli bir diğer kopmlikasyon Emboli gelişimidir. Emboli ameliyat sırasında bacakların hareketsiz kalması, karın içinin gazla şişirilmesi ile kan dolaşımının azalması nedeniyle oluşur. Bacaklarda oluşan pıhtı daha çok akciğer, daha az sıklıkla beyine koparak gider ve buradaki hayati dokuların beslenmesini bozar. Emboli oluşması halinde damardan kanı sulandırıcı maddeler verilerek oluşan pıhtı eritilmeye çalışılır. Ameliyat sırasında bacaklara antiemboli çorabı ve ayrıca antiemboli cihazı mutlaka takılmalıdır. Yine kan sulandırıcı koruyucu tedavi her hastaya verilmelidir.

Tüp mide ameliyatı riskleri ve Mineral-Vitamin eksiklikleri

Tüp mide ameliyatı riskleri arasında uzun dönemde görülebilen hayati olmayan bir diğer komplikasyon vitamin ve mineral eksikliğidir. Bu komplikasyon yetersiz takip edilen veya verilen programa uymayan hastalarda izlenir. Saç dökülmeleri, bacak krampları, baş dönmeleri, halsizlik, dilde uyuşma, ellerde hissizlik gibi pek çok şekilde görülebilen vitamin ve mineral eksikliklerini dışarıda destek vererek oluşmadan önlemek mümkündür.

Genel olarak tüp mide ameliyatı riskleri bu şekilde ele alınabilir. Bu riskler deneyimli ellerde yok denecek kadar azdır. Bu nedenle mutlak iyi araştırma yapılarak yola çıkılmalıdır.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]