psödotümör serebri sendromu Dünyada obezitenin artmasıyla birlikte psödotümör serebri sendromunda artış gözlemlenmiştir. Çünkü psödotümör serebri sendromu ve obezite ilişkisi incelendiğinde; psödotümör serebri sendromunun nedenlerinden birinin obezite olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle obez kadınlarda görülme sıklığının normal kilolu kadınlara oranla daha fazla olduğu bu hastalık kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir.

 

Psödotümör serebri sendromu

Psödotümör serebri sendromu (PTSS), beyin omurilik sıvısında  (BOS) normal protein ve hücre içeriği, hidrosefali, ventrikülomegali, intrakraniyal tümör veya kitle olmaksızın kafa içi basınç artışının olduğu bir sendromdur. Ortalama BOS basıncı 150 mmH2O’dur. Normal kişilerde 70-200 mmH2O arasında olup hasta kişilerde ise 250 mmH2O ve üzerindedir.

Hastalığın belirtileri;

 • Klinik olarak baş ağrısı,
 • Fotofobi, bulantı,
 • Pulsatil tinnitus (nabız atışıyla beraber kulakta duyulan çınlama),
 • Görme kaybı,
 • Vertigo,
 • Diplopi (Çift Görme) gibi belirtiler görülebilmektedir.

En yaygın semptom baş ağrısı olup, ağrı hasta kişilerin ortalama %80-90’ında görülebilmektedir. Tedavi edilmediğinde hastaların %10’unda körlük görülebilmektedir.

Psödotümör serebri sendromu çoğunlukla obez ve doğurganlık çağındaki kadınlarda görülmekle birlikte obez olmayan çocuklarda da görülmektedir. Ancak obez olan kişilerde görülme riski daha yüksektir.

 

Hastalığın nedenleri hala araştırılsa da aşağıdaki etkenlerin hastalığın oluşmasında rol oynadığı düşünülmektedir.

 • Obezite
 • Cinsiyet hormonları (Ergenlik dönemine girmiş kadınlarda daha fazla görülmektedir.)
 • Protrombotik anormalliklerin patogenezde rol oynadığı düşünülmektedir.

 

Bunlarla birlikte ikincil sebepler olarak;

 • Serebral venöz sinüs anormallikleri,
 • İlaç kullanımı,
 • Addison, uyku apnesi, anemi gibi bazı hastalıklar olabilmektedir.

 

Hastalığın tedavisi semptom ve görme kaybına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hastalığın en önemli sonucu görme kaybıdır ve tedavide ana amaç bunu önlemektir. Bununla birlikte hastalık semptomları azaltılmaya çalışılmaktadır.

Tedavide;

 • Medikal,
 • Boşaltıcı Lomber Ponksiyon
 • Cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.

 

Medikal tedavide amaç kilo kaybıdır. Özellikle obez kişilerin hızlı bir şekilde kilo vermesi önerilmektedir.

Obezite vücudun harcayabileceğinden fazla kalori alınmasına bağlı olarak vücutta yağ depolanması sonucu ortaya çıkan aşırı kilo problemidir. Bununla birlikte beraberinde tip 2 diyabet, metabolik sendrom, uyku apnesi, kalp-damar gibi birçok yandaş hastalıkları getirebilmektedir. Vücut fonksiyonlarının bozulmasına neden olan obezite psödotümör serebri sendromunun da ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Obezite sadece aşırı kilo problemi değil tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır.

 

Psödotümör serebri sendromu ve obezite ilişkisi  üzerine yapılan birçok çalışmada obezitenin hastalığa sebep olduğu gözlemlenmiştir. Obezite ve psödotümör serebri sendromu arasında etki mekanizması tam bilinmemekle birlikte yağ dokusundan salgılanan maddelerden biri olan mineralokortikoidlerin BOS yapımında artışa neden olması sonucu, östrojenin protrombotik etkisi (venöz sinüs trombozu-araknoid villusların mikrotrombotik tıkanması) ve progesteronun mineralokortikoid etkisi ile İKB artışı olabileceği düşünülmektedir.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]