Obezite son yıllarda dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Kişi vücudunun ihtiyacından fazla miktarda kalori alırsa, alınan bu kaloriler vücutta yağ olarak depolanır. Yemek yeme alışkanlıkları, hareketsizlik, psikolojik problemler, genetik gibi sebepler obeziteye sebep olmaktadır. Kalp krizi, tip2 diyabet, metabolik sendrom, inme, bazı kanser türleri gibi birçok yandaş hastalığı da beraberinde de getirir.  Bununla birlikte aşırı kilo ile birlikte vücut şeklinin de estetik görüntü açıdan değişmesi kişiyi hem psikolojik hem de sosyal açıdan olumsuz etkiler.

İnsan sosyal bir varlıktır ve bu varlığının temelini ise çevresiyle ilişkileri oluşturur. Aile ve arkadaş çevresi, iş yaşamı, özel hayat gibi birçok alandan oluşan sosyal yaşamda kurulan ilişkiler kişinin psikolojisi ile doğru orantılıdır. Psikolojiyi etkileyen her türlü olumlu ya da olumsuz durum kişinin yaşamının tüm alanlarına yön verir.  Obezite de insan psikolojisi üzerinde ciddi şekilde olumsuz etkiler bırakarak kişinin yaşamında zorluklar ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır.

Aşırı kilo ile birlikte vücudun estetik açıdan görüntüsünün değişmesi, hareket etmede kısıtlılıklar, yandaş hastalıklar ile beraber birçok psikolojik bozukluklar da ortaya çıkmaktadır.  Obez hastalarda düşük benlik değeri, depresyon, psiko sosyal yetersizlik, kaygı bozuklukları (sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk), cinsel işlev bozuklukları, uyku bozuklukları, kişilik bozuklukları (pasif agresif ) gibi birçok psikolojik rahatsızlıkların daha yüksek oranda görüldüğü saptanmıştır.

Psikolojik olarak yaşanan sorunlar sebebiyle çevresi ile sağlıklı ilişkiler kuramayan hastalarda içe kapanma, asosyal davranışlar ve kaçınma gibi durumlar görülmektedir. Özellikle insanların kendilerine bakışları ve yapılan yorumlar sebebi ile kendilerini izole edebilmektedirler.

Kişiler obeziteyle birlikte, hem kendi dış görünüşü hem de çevredeki insanların algıları yüzünden yakın ilişki kurmada problem yaşamaktadırlar. Aşırı kilo yüzünden yaşanan psikolojik problemlerinin yanında zorbalık, dışlanma, hakarete ve ayrımcılığa maruz kalınması gibi istenmeyen durumlarda arkadaşlık ve yakın ilişki kurmada zorluklar yaşanabilmektedir.

Özel hayatta da beğenilmeme, yargılanma, standart güzellik algısını karşılayamama gibi sebepler karşı cins ile yakınlık kurmada engel olabilmektedir.  Bununla birlikte yaşanan psikolojik sorunlar ile beraber yanlış partner seçimlerine neden olabilmektedir.

Obez hastaları aktif hayatını sürdürmede de sıkıntılar yaşamaktadırlar. Aşırı kilolar ile beraber kişinin dış görünümünden rahatsızlık duyması ve motivasyonunun düşmesi, uygun kıyafet bulmakta zorlanması,  yoğun iş temposuna ayak uyduramaması ve daha az kalifiye eleman olarak değerlendirilmesine sebep olur. Obezitenin getirdiği yandaş hastalıklar ile beraber çalışma hayatında süreklilik ya da beklenen performansın sağlanamaması gibi durumlar da iş yaşamını olumsuz etki etmektedir.  İşe alımlarda da tercih edilme oranları düşüktür.

Obezite kişinin aile hayatını da olumsuz yönde etkiler. Eşler arasında birçok probleme yol açarken, çocuk sahibi olmada da zorluklar çıkarmaktadır. Obez ebeveyn psikolojik ve fiziksel olarak eş ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kalabilmektedir.

Sağlık bir bütündür ve bir kişinin sağlıklı olabilmesi için ruhsal ve fiziksel olarak iyi olması gereklidir. Obezite kişinin sağlığının bütünlüğünü her yönüyle olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Tedavi için gerek medikal yöntemler (ilaç, diyet, spor) vb gerekse cerrahi yöntemler kişiye daha iyi bir yaşam sürdürme imkanı vermektedir. Ancak yapılan tedavilerin etkili olabilmesi ve etkilerinin sürekliliği için fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının olduğu yeni bir yaşam tarzı benimsenmelidir.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]