Obezite, kişinin yaşam kalitesini düşüren, ölümcül sonuçlar doğurabilen, tip 2 diyabet, metabolik sendrom,  inme, bazı kanser türleri, uyku apnesi gibi yandaş hastalıkları da beraberinde getiren ve dünya genelinde ciddi artış gösteren bir hastalıktır. Vücudun ihtiyacından fazla kalori alınması ve bu fazla kalorilerin de vücutta yağ olarak depolanması sonucu aşırı kilo problemi olarak ortaya çıkar. Obezitenin sağlıksız beslenme, genetik, psikolojik ve hormonal bozukluklar gibi birçok sebebi olabilmektedir. Bir kişinin obez olup olmadığı Dünya Sağlık Örgütünün(WHO) de önerdiği Vücut Kitle İndeksi ile belirlenebilmektedir. Vücut Kitle İndeksi kilonun, boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle bulunur. VKİ 30 ve üzeri olan kişilere obez denir.

Obezler bir taraftan sağlık problemleriyle uğraşırken bir taraftan da normal bir yaşam sürmede zorluklar yaşayabilmektedirler. Çünkü obezite sadece vücudu değil, psikolojiyi, sosyal ilişkileri, özel hayatı kısacası yaşamın her alanını olumsuz etkilemektedir. Çalışma hayatı da obezitenin olumsuz etkilediği alanlardan birisidir.

Gelişen ve değişen dünya ile birlikte iş hayatı da değişmektedir. Çalışanlardan beklentiler, işe alım süreçleri, terfi, performans gibi başlıkların yanında iş ortamındaki ilişkiler de farklılaşmaktadır. Obezite hastaları bu değişim içerisinde kendisine yer bulmada çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır.

Bunlar;

İşe Alım Süreçleri

İşe alım süreçlerinde artık çoğu kurumda sadece sahip olunan yetkinlikler değil dış görünüş de önem kazanmaktadır. Bu yüzden obez hastaları dış görünüşünden dolayı işe alımlarda sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Özellikle belli pozisyonlar ve kollarında şansları daha da düşmektedir.  İşe alımlarda da çoğunlukla vasıfsız eleman olarak değerlendirilebilmektedirler.

Performans ve Terfi

Günümüzde iş hayatı daha yoğun tempoda ve daha stresli olabilmektedir. Sağlıklı kişilerin bile zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bu tempoda, obez bir kişinin istenilen performansı yakalayabilmesi zordur. Özellikle aşırı kilolardan dolayı sağlık problemleri, hareket kısıtlılığı, stresle baş etmede zorlanma gibi durumlar performanslarının düşmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca hastalıklarından dolayı işe devamsızlık sürelerinin diğer çalışanlara göre daha fazla olabilmesi de performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu da işe alım ve devam süreçlerini olumsuz etkiler.

Terfi almada hem performans hem de dış görünüşten dolayı sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Beklenilen performansı gösteremedikleri için terfi alamayabilirler. Bunun yanında birçok araştırmada dış görünüş açısından daha hoş görünen insanların daha kolay terfi alabildikleri ortaya çıkmıştır. Bu da obezlerin terfi almalarını zorlaştırabilmektedir. Obez kişilerin genellikle çok iyi pozisyonlarda ve vasıflı işlerde çalışma oranın düşük olduğu, yeterli fırsat verilmediği de gözlemlenmiştir

Sosyal İlişkiler

Günün büyük bir kısmının geçirildiği iş yerinde obezler sosyal ilişkilerinde de problem yaşayabilmektedirler. Dış görünüşlerinden dolayı dışlanma, alay gibi bazı olumsuz tutumlara maruz kalabilmekte ve bu durum aynı zamanda psikolojilerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Ayrıca fazla kilolardan dolayı aşırı terleme durumu hem performansı hem de çalışma ortamını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumlar kişinin iş hayatında sosyal çevre edinememesine sebep olabilmektedir.

Bunların yanında normal kilodaki insanlar bile işe giderken kıyafet bulmada zorlanırken obezler daha fazla zorlanabilmekte ve bu da motivasyonlarının düşmelerine, strese girmelerine sebep olabilmektedir.

İnsan yaşamında bu kadar çok olumsuz etkisi olan obezite, tedavisi olan bir hastalıktır.  Obezitenin farklı tedavi yöntemleri vardır. Diyet, egzersiz, ilaç, psikolojik destek gibi medikal yöntemlerle fazla kilolarından kurtulmaları mümkündür. Ancak bazı hastalarda bu tedavi yöntemleri işe yaramamaktadır. Böyle durumlarda kişi eğer gerekli şartları taşıyorsa obezite cerrahisi yöntemleri ile tedavi edilir. Tüp mide ameliyatı, mide balonu, gastrik bypass gibi mide hacmini küçülterek gıda alımını azaltan bu yöntemler kişinin hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermesini sağlar.

Obezite hastalarının, tedaviden sonra gerek fiziksel ve psikolojik olarak gerekse yaşamlarının diğer tüm alanlarında ciddi anlamda iyileşmeler olduğu gözlemlenmiştir. Tedaviden sonra da sağlıklı beslenme alışkanlığı edinen, egzersiz programlarını uygulayan, eski kötü yaşam alışkanlıklarını bırakan kişilerde bu iyileşmeler süreklilik sağlayabilmektedir. Bu da kişilere daha mutlu ve daha kaliteli bir yaşam sunmaktadır.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]