Çağımızın hastalığı obezite dünya genelinde artmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Obeziteyle birlikte son yıllarda artış gösteren diğer bir hastalık ise astımdır. İki hastalıktaki paralel artış aralarında ilişki olup olmadığı konusunu gündeme getirmiştir. Obezite ve astım arasındaki ilişki üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda obezite ve astım arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.

Astım

Hava yolu etrafında bulunan düz kaslar çeşitli etkenlerden (alerjen, duman, hava değişimi vb.) dolayı kasılır. Kasılmayla birlikte mukus denilen sıvı salgı üretimi artar.  Bu durum hava yolunun daralmasına ve nefes alıp vermenin zorlaşmasına neden olur. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmese de genetik, hastalıklar ve çevresel faktörlerin etkili olabileceği düşünülmektedir

Obezite

Vücuda harcayabileceğinden fazla kalori alınması sonucunda alınan bu kaloriler yağ olarak depolanır. Depolanan yağ miktarı zamanla artar ve belirli bir oranı geçerse obezite hastalığı ortaya çıkmaktadır. Genellikle Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği vücut kitle indeksi (VKİ) ile ölçülmektedir.

Obezite tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, metabolik sendrom gibi birçok hastalığı beraberinde getirir ve tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Obezite ve Astım

Bu iki hastalık arasındaki ilişki ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Çalışma sonuçlarında iki hastalık arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde açıklanmaya çalışılmıştır:

  • Yağ doku, beslenme, iştah, enerji dengesi, insülin, kan basıncı düzenlenmesi gibi birçok görevde yer alan adipokinleri üretmektedir. Adipokinler her iki hastalığın mekanizmasında rol almakta ve inflamasyonu düzenlemektedir. Obezite hastalarında en çok görülen adipokin leptindir. Obez hastalarda leptin artışıyla TNF-alfa ve IL- 6 gibi astım ile ilişkisi bilinen inflamatuar mediatörlerin salınımını uyarır. Bu da hastalığı tetikleyebilmektedir.
  • Obezite ile birlikte artan yağ doku, göğüs duvarı üzerinde oluşan bası, göğüs kafesi ile diyaframın solunum esnasındaki hareketini azaltarak, akciğer kapasitesini düşürmektedir. Bu da solunum hacmini azaltmaktadır. Bu durum ayrıca diyaframın yukarıya kaymasına neden olabilmektedir. Nefes alıp vermeyi ve vücuda yeterli oksijen alımını engelleyebilmektedir Obezitenin oluşturduğu bu etki ile ayrıca, hava yolu direnci ve solunum sistemi kas hasarını da artırmaktadır. Tüm bunlar astım oluşumunu tetikleyerek, hastalığa öncülük etmekte ve var olan nefes alma güçlüğünü daha da şiddetlendirebilmektedir.
  • Obeziteye bağlı ortaya çıkan uyku apnesi, tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklar astımı şiddetlendirebilmektedir.
  • VKİ yüksek hastaların akciğerlerindeki eozinofil dokusunun normal VKİ’ ne sahip olanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Eozinofilin yüksek olması genellikle alerjen bir maddeye maruz kaldığı, parazitlere karşı savunma mekanizması geliştirdiği veya bağışıklık sisteminde problem olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum yine astımı şiddetlendirip tetikleyebilmektedir.
  • VKİ yüksek olan astım hastalarında normal olanlara göre daha fazla balgam görüldüğü gözlemlenmiştir.

Çalışmalar sonucunda obezitenin hastalığın ortaya çıkmasına ve tetiklenmesine sebep olabildiğini göstermektedir. Bu nedenle obezite tedavisi ile birlikte astım hastalığının riski düşerken aynı zamanda var olan semptomların şiddeti azalabilmektedir.

Obez hastalara yapılan cerrahi girişimler sonucunda astım hastalarının takibi yapılmış ve fizyolojik, klinik düzelmeler gözlemlenmiştir. Hastaların yaklaşık %50’sinde iyileşme, atak sıklığı, ilaç kullanımı, şiddet skoru gibi durumların %90 azaldığı görülmüştür. Obezite tedavisiyle birlikte metabolik sendrom, uyku apnesi gibi hastalıkların da tedavisinin yapılması astım hastalarında klinik iyileşme sağlayabilmektedir. Bununla birlikte ağır seyreden semptomlarda düzelmeler meydana gelebilmektedir.

Tufan Ergenç Obezite Kliniğinde tüp mide ameliyatı ile hastaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kilo vermesi sağlanmaktadır. Alanında uzman ve birçok başarılı ameliyat gerçekleştiren Dr. Tufan Ergenç hastaların sadece zayıflamasına değil bununla birlikte yaşam kalitelerinin artmasına yardımcı olabilmektedir.

Vücut kitle indeksini baz alarak verilen değerlere ulaşmak için obezite hesaplama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]