Obezite, kişinin yaşam şartları ve özelliğine göre (yaş, cinsiyet, yaptığı iş, hamile olma durumu, spor yapması vb) ihtiyacı olan kalori miktarından fazlasını alması ile başlar. Alınan bu kalorilerin vücutta fazla miktarda yağ olarak depolanması sonucu aşırı kilo artışı ve beraberinde birçok hastalığı da getiren, ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Obezite, kişide yandaş hastalıklar olarak tanımlanan, tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, solunum bozuklukları, metabolik sendrom, insulin direnci, kolesterol ve lipid yüksekliği, uyku apnesi, uyku bozuklukları,  beyin kanaması ve felç, meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi bazı kanserler, depresyon, toplumsal uyumsuzluk gibi birçok hastalığa da sebep olmaktadır.

Obezite, yaygın olarak kullanılan ve WHO (dünya sağlık örgütü) tarafından kullanılması önerilen ölçüm metodu vücut kitle indeksi (VKİ) ile ölçülür. VKİ ; “kg cinsinden vücut ağırlığının “m2” cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır. VKİ 30 ve üzeri olan kişiler obez olarak tanımlanmaktadır.

Obezite hastalarının tedavisinde öncelikle medikal tedaviye başvurulur. Bunlar;

 • Diyet Tedavisi
 • Egzersiz Tedavisi
 • İlaç Tedavisi
 • Davranış Değişikliği (Psikolojik destek) Tedavisidir.

Ancak bu yöntemler ile kişide kalıcı ve istenilen düzeyde kilo verilmesi gerçekleşmediyse diğer obezite tedavi yöntemleri denenir.

Obezite tedavisi teknik olarak ikiye ayrılır.

 1. Endoskopik Yöntemler(Ameliyatsız)
 • Mide Balonu
 • Apollo
 • Endopilaktör
 • Endo-Sleeve
 1. Laparoskopik (Obezite Cerrahisi Yöntemleri):
 • Mide Kelepçesi
 • Tüp Mide Ameliyatı (sleeve gastrektomi)
 • Gastrik Bypass
 • Biliopankreatik Diversiyon
 • Duodenal Switch
 • İleal İnterpozisyon (İleal Transpozisyon)

Tedavide en hızlı ve kalıcı çözümler obezite cerrahisi ile elde edilmektedir. Obezite cerrahisi, kişinin kilo vermesini sağlamak amacıyla sindirim sistemlerine cerrahi girişimde bulunulmasıdır. Obezite cerrahisi aynı zamanda tip 2 diyabet tedavisi için yapılan metabolik cerrahi ameliyatlarını da içine alana operasyonlardır.

Obezite cerrahisi 3 temel başlık altında toplanır.

 1. Rekstriktif (Hacim küçültücü) ameliyatlar
 2. Malabsorbtif (Emilim azaltıcı) ameliyatlar
 3. Kombine ameliyatlar

Kişi obezite ameliyatı olmaya karar verdiğinde aynı zamanda bazı kriterleri de taşıması gerekmektedir. Bunlar;

 • Kişinin vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olmalı ya da 35-40 arasında olup çeşitli yandaş hastalıkları ( yüksek tansiyon, şeker hastalığı, uyku apnesi, eklem rahatsızlıkları, reflü hastalığı vb. ) olmalıdır.
 • Hastanın VKİ istenen koşulları sağlıyorsa uyguladığı diyet geçmişine bakılır. Hasta en az 3 yıldır bu problemi yaşamalı, bir yıllık ilaç, diyet ve psikolojik desteğe rağmen hastalığının seyrinde değişim olmaması gerekmektedir. Ayrıca kilo probleminin hormonlarıyla ilgili olmaması gerekmektedir.
 • Hastanın yaşının 18-65 arası olması beklenmektedir. Ancak 18 in altı ve 65 in üzerinde hastanın durumuna göre değerlendirmeler yapılır.
 • Alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı gibi bağımlılıkların olmaması gerekir.
 • Ameliyat süreci ve sonrası ameliyatın risklerini alarak sonrasında beslenme ve takip şartlarını kabul edecek psikolojik düzeye sahip olmalıdır.
 • Hastada endokrinolojik (hormonal) hastalıklar bulunmamalıdır.
 • Hasta hamilelik düşünüyorsa en az 24 ay sonraya ertelemesi tavsiye edilir.
 • VKI (Vucut kitle indeksi), 30- 35 arasında ise medikal tedavilerle kan şekeri kontrol altına alınamayan Tip 2 Diyabet hastalarına ameliyat önerilebilir.

Kişi bu kriterleri taşıyorsa obezite cerrahisi ile tedavi edilebilmektedir.

Obezite cerrahisi, zayıflama ameliyatlarının genel ismidir. Tüm bu cerrahi yöntemler Genel Cerrahi Uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Ancak sadece genel cerrahi uzmanlığı bu ameliyatları yapmak için yeterli değildir. Obezite cerrahisi ameliyatları her tıp fakültesinde ve hastanede yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu alanda deneyim edinmeden mezun olan, sadece alınan birkaç günlük kurs ile ameliyat yapan doktorun başarı şansı çok düşüktür. Bunun yanında kötü sonuçların olması da kaçınılmazdır.  Güvenilir bir sağlık merkezi ve alanında deneyimli, uzun yıllar bu ameliyatları yapmış obezite cerrahları ameliyatın başarı şansını yükseltirken oluşabilecek komplikasyon riskini en aza indirmektedir. Bu yüzden kişinin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için yaptırmak istediği bu ameliyattan, istediği sonucu alması için mutlaka hem ameliyat olacağı merkezi hem de doktoru çok iyi araştırmalıdır. Bu anlamda ülkemizde bu alanda uzman doktorlar bulunmakta ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. İzmir’de başarılı obezite ameliyatlarının gerçekleştirildiği ve obezite hastalarının ameliyat için tercih ettiği şehirler arasında ilk sıralardadır.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]