Obezite ve Astım

Çağımızın hastalığı obezite dünya genelinde artmakta ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Obeziteyle birlikte son yıllarda artış gösteren diğer bir hastalık ise astımdır. İki hastalıktaki paralel artış aralarında ilişki olup olmadığı konusunu gündeme...