Dünya genelinde kişide aşırı kilo ile birlikte birçok sağlık sorununu da beraberinde getiren obezite hastalığı tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir.  Obezite tedavisinde kişiye uygulanan ilaç, diyet, spor, psikolojik destek gibi medikal yöntemlerden sonuç alınamadığında obezite cerrahisine başvurulmaktadır. Obezite cerrahisinde mide hacmi küçültülerek kişinin daha az gıda alması sağlanır. Böylece kişi hızlı ve etkili bir şekilde kilo verebilir. Obezite cerrahi yöntemleri;

  • Tüp mide ameliyatı
  • Gastrik bypass
  • Mide Balonudur

Mide küçültme ameliyatlarında hangi yöntemin uygulanacağına kişi doktoru ile karar vererek kendine en uygun yöntemi seçebilir. Genellikle obezite cerrahisi ile başarılı sonuçlar alınarak hastaların hızlı ve etkili bir şekilde kilo vermesi sağlanabilmektedir. Ancak bazı etkenler ameliyat başarısını etkilemekte ve istenilen sonuçların alınmasına engel olmaktadır. Bu durumda kişiye revizyon ameliyatı uygulanabilmektedir.

Revizyon Ameliyatı Nedir?

Obezite cerrahisi uygulanmış hastalarda ameliyat sonrasında çeşitli sebeplerden dolayı kilo vermenin durması ya da tekrar kilo alınması durumu oluşabilmektedir. Böyle durumlarda tedavi için hastaya tekrar obezite cerrahi yöntemlerinin uygulanmasına revizyon ameliyatı denir.

Dünya genelinde ameliyat sonrası hastaların ortalama %10’unda çeşitli sebeplerden dolayı beklenen sonuç alınamayabilmektedir. Buradaki etkenler, ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve sonrasında yaşanan olumsuzluklardan kaynaklanabilmektedir.

Ameliyat Öncesi

Obezite cerrahisi olmak için hastaların belirli şartları taşıması gerekir. Eğer ameliyat öncesinde gerekli tahlil, inceleme vb eksik ya da hatalı yapıldıysa bu ameliyat sürecini ve sonrasını etkilemektedir.

Ameliyat Süreci

Ameliyat sırasında doktorun yaptığı bir hata ya da yanlış müdahale ameliyat sonrasındaki süreci doğrudan etkilemektedir. Midenin yeterince küçültülememesi ya da fazla küçültülmesi, operasyon sırasında atılan dikişlerin yarattığı problemler vb gibi durumlar komplikasyon riskini arttırırken ameliyat başarısını da düşürmektedir. Burada alanında uzman ve deneyimli bir obezite cerrahı ile çalışılması yaşanabilecek bu riskleri en aza indirmeyi sağlayacaktır.

Ameliyat öncesi ve ameliyat süreci ameliyat sonrasını da ciddi anlamda etkilemektedir.

Ameliyat Sonrası

Ameliyat sonrasında yaşanan komplikasyonlar ve hastanın yaşam tarzını değiştirmeden eski sağlıksız beslenme alışkanlıklarını devam ettirmesi ameliyatın başarı şansını ciddi oranda düşürmektedir. Özellikle hasta eskisi gibi yağlı ve aşırı kalorili yiyecekler tüketmeye, aşırı yemek yemeye devam ettiğinde mide genişler, kilo verme durur ve kişi kilo alarak eski haline geri döner.

Son yıllarda obezite cerrahisinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan tüp mide ameliyatının en büyük avantajlarından biri ikinci kez tekrar yapılabilmesidir. Tüp mide ameliyatında midenin büyük bir kısmı alınır. Bu şekilde mide hacminin küçültülmesi ile daha az gıda alımı yapılarak hızlı ve etkili bir şekilde kilo verilmesi sağlanır. Ayrıca midenin operasyon sırasında fundus denilen üst kısmının alınması iştahın da kapanmasını sağlayarak kişinin daha az yeme isteği duymasını sağlar. Tüp mide ameliyatlarında başarı oranı yüksektir. Hastanın ortalama 12-18 ay içerisinde fazla kilosunun %75’ini vermesi beklenir.

Ancak ;

Operasyon öncesinde hasta ile ilgili yeterince iyi inceleme ve araştırma yapılmaması,

Mide hacminin küçültülmesinde problemler;  olması gerekenden büyük kalması veya küçük olması,

Fundus denen kısmın tamamının çıkarılmaması,

Ameliyat sonrası komplikasyonlar,

Midenin yapısından dolayı genişlemeye müsait olması,

Ameliyattan sonra beslenme ve egzersiz programına uyulmaması durumlarında kişinin kilo vermesi durabilir ya da verdiği kiloları tekrar almaya başlayabilir. Bunun dışında tüp mide ameliyatlarının genellikle başarılı bir şekilde geçmesine rağmen ortalama %8’lik kısımda ameliyat sonrasında kilo kaybının durması ya da tekrar kilo alımı görülebilmektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı tedaviden sonuç alınamadıysa hastaya revizyon tüp mide ameliyatı yapılabilir. Bununla birlikte tüp mide ameliyatı olan hastalara revizyon ameliyatı olarak bypass yöntemleri de uygulanabilmektedir. Ancak her hastaya revizyon ameliyatı uygulanamamaktadır.

Hangi hastalar revizyon cerrahisine uygundur?

Revizyon tüp mide ameliyatı genellikle daha önce tüp mide ameliyatı olmuş ancak sonuç alamamış tüm hastalara uygulanabilmektedir.

Ancak;

Madde bağımlılığı olanlara,

Ameliyat sonrası vitamin ve nutrisyonel desteğini kabul etmeyenlere,

Yeme bozukluğu olanlara,

Tedavi edilmemiş reflü rahatsızlığı olanlara 2. kez tüp mide ameliyatı yapılmaz.

Bunun yanında daha önce gastrik bypass ameliyatı olmuş hastalara da revizyon ameliyatları uygulanabilmektedir.  Gastric bypass ameliyatı midenin üst kısmından küçük bir kese yapılıp diğer kısmının devre dışı bırakılması ve  bu yeni küçük midenin ince bağırsağa bağlanması ile gerçekleşir.

Bypass türü  ameliyat olmuş ancak sonuç alamamış kişilere Roux-EN-Y Gastrik Bypass veya Duodenal Switch gibi yöntemler ile revizyon ameliyatı uygulanır.

Revizyon ameliyatları ilk ameliyata göre daha zor ve biraz daha risklidir. İlk ameliyatta nelerin yolunda gitmediği, kilo alma nedenleri gibi başarısızlık sebeplerinin incelenmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden mutlaka deneyimli ve alanında uzman bir doktor ile çalışılması ameliyatın başarısını arttırırken riskleri de en aza indirecektir. Bununla birlikte hiçbir ameliyat ya da tedavi kendi başına mucize yaratamaz. Kişilerin mutlaka sağlıklı beslenme, egzersiz gibi alışkanlıklarının olduğu bir yaşam tarzı benimsemesi gerekir. Bu da tedavinin başarısı ve sürekliliğini sağlamak için çok önemlidir.

Dr. Ergenç, 20 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar sıfır komplikasyon ve %100 memnun hasta oranı ile binlerce başarılı ameliyat gerçekleştirmiştir.

2021 yılında dünyaca bilinen kurum SRC tarafından metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Master Surgeon (Usta Cerrah) ünvanını kazanmıştır. Aynı zamanda dünyaca bilinen Obezite Topluluğunun (The Obesity Society) ve Amerikan Metabolik ve Bariatrik Topluluğunun (American Society for Metabolic & Bariatric Surgery) üyesidir.
Op. Dr. Tufan ERGENÇ
Latest posts by Op. Dr. Tufan ERGENÇ (see all)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]